Visa allt om Incedo Teknik AB
Visa allt om Incedo Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 113 105 - 424 840 213 178
Övrig omsättning 38 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -27 - -167 156 56 -115
Resultat efter finansnetto 8 -28 - -169 155 55 -116
Årets resultat 8 -28 - -143 105 55 -116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 28 - 59 61 62 82
Omsättningstillgångar 0 39 - 11 328 157 19
Tillgångar 13 67 - 70 389 219 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -63 -71 - 0 144 39 -16
Obeskattade reserver 0 0 - 0 29 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 121 - 70 216 180 117
Skulder och eget kapital 13 67 - 70 389 219 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 3 - 206 251 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 12 - 78 89 11 43
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 151 105 - 424 840 213 178
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 113 105 - 424 840 213 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 5 15 - 295 373 17 163
Rörelseresultat, EBITDA 30 -20 - -143 176 76 -97
Nettoomsättningförändring 7,62% -% -% -49,52% 294,37% 19,66% -%
Du Pont-modellen 69,23% -40,30% -% -238,57% 40,10% 25,57% -115,00%
Vinstmarginal 7,96% -25,71% -% -39,39% 18,57% 26,29% -64,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -68,14% -78,10% -% -13,92% 13,33% -10,80% -55,06%
Soliditet -484,62% -105,97% -% 0,00% 42,51% 17,81% -16,00%
Kassalikviditet 0,00% 32,23% -% 15,71% 151,85% 87,22% 16,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...