Visa allt om Flisab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 0 0 30 24 183 668 1 177
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -18 11 -27 -138 56 496
Resultat efter finansnetto -9 -18 11 -27 -138 56 496
Årets resultat -9 -18 11 -27 1 29 271
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 100 100 100 100 100 0
Omsättningstillgångar 118 39 85 86 157 550 834
Tillgångar 118 139 185 186 257 650 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 121 139 127 155 280 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 141 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 18 46 59 102 229 337
Skulder och eget kapital 118 139 185 186 257 650 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 120 304 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 60
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 87 196 175
Utdelning till aktieägare 12 0 0 0 0 126 120
Omsättning 0 0 30 24 183 668 1 177
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 183 668 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 207 505 566
Rörelseresultat, EBITDA -15 -18 11 -27 -138 56 496
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 25,00% -86,89% -72,60% -43,25% -%
Du Pont-modellen -% -% 5,95% -14,52% -53,70% 8,62% 59,47%
Vinstmarginal -% -% 36,67% -112,50% -75,41% 8,38% 42,14%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 52,46% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 130,00% 112,50% 30,05% 48,05% 42,23%
Soliditet 94,92% 87,05% 75,14% 68,28% 60,31% 59,06% 55,62%
Kassalikviditet 1 966,67% 216,67% 184,78% 145,76% 153,92% 240,17% 247,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...