Visa allt om Stall Parangons AB
Visa allt om Stall Parangons AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 261 280 365 199 441 557 299
Övrig omsättning - 14 6 - 113 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -337 -403 -892 -1 012 -479 -692 -464
Resultat efter finansnetto -347 -418 -895 137 -481 -692 -464
Årets resultat -347 -418 -868 30 -485 -692 -464
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 571 683 804 697 1 057 1 108 804
Omsättningstillgångar 80 66 311 250 165 222 484
Tillgångar 650 748 1 115 946 1 222 1 330 1 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 209 -861 -444 138 109 94 96
Obeskattade reserver 0 0 0 60 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 834 1 579 1 348 607 840 1 097 1 081
Kortfristiga skulder 26 32 210 140 275 139 111
Skulder och eget kapital 650 748 1 115 946 1 222 1 330 1 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 104 0 89 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 33 0 28 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 294 371 199 554 564 299
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 199 441 557 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 136 - 61 -
Rörelseresultat, EBITDA -325 -291 -868 -1 008 -475 -688 -461
Nettoomsättningförändring -6,79% -23,29% 83,42% -54,88% -20,83% 86,29% -%
Du Pont-modellen -51,85% -53,88% -80,00% 14,48% -39,20% -52,03% -36,02%
Vinstmarginal -129,12% -143,93% -244,38% 68,84% -108,62% -124,24% -155,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 85,48% 69,35% 86,17% 56,91% 46,49%
Rörelsekapital/omsättning 20,69% 12,14% 27,67% 55,28% -24,94% 14,90% 124,75%
Soliditet -186,00% -115,11% -39,82% 19,26% 8,92% 7,07% 7,45%
Kassalikviditet 226,92% 156,25% 112,38% 98,57% 40,73% 79,14% 118,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...