Visa allt om Trompert Förvaltning AB
Visa allt om Trompert Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -7 -5 -2 -1 -18 -25
Resultat efter finansnetto -7 -1 10 42 7 72 1 175
Årets resultat -7 -1 8 38 7 72 1 175
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 168 1 167 1 161 1 145 1 389 1 381 1 290
Tillgångar 1 168 1 167 1 161 1 145 1 389 1 381 1 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 840 991 1 133 1 234 1 227 1 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 486 321 161 5 147 138 0
Kortfristiga skulder 5 6 9 7 7 15 15
Skulder och eget kapital 1 168 1 167 1 161 1 145 1 389 1 381 1 290
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 155 150 150 140 0 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -7 -5 -2 -1 -18 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 58,05% 71,98% 85,36% 98,95% 88,84% 88,85% 98,84%
Kassalikviditet 23 360,00% 19 450,00% 12 900,00% 16 357,14% 19 842,86% 9 206,67% 8 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...