Visa allt om Hörselexperterna Göteborg AB
Visa allt om Hörselexperterna Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 3 260 2 988 2 837 2 311 2 551 2 850 2 520
Övrig omsättning 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 471 289 38 -3 0 152 -48
Resultat efter finansnetto 471 289 34 -12 -15 135 -77
Årets resultat 281 169 25 0 1 98 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 142 312 482 652
Omsättningstillgångar 1 062 864 723 619 627 692 322
Tillgångar 1 062 864 723 761 939 1 174 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 315 146 122 122 211 113
Obeskattade reserver 180 70 0 0 12 28 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 485 479 577 639 806 934 861
Skulder och eget kapital 1 062 864 723 761 939 1 174 973
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 457 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 486 515 553 441 421 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 204 210 220 191 181 193 196
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 3 266 2 988 2 837 2 311 2 551 2 850 2 520
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 630 1 494 1 419 1 156 1 276 1 425 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 366 388 318 303 326 317
Rörelseresultat, EBITDA 471 289 179 167 170 322 150
Nettoomsättningförändring 9,10% 5,32% 22,76% -9,41% -10,49% 13,10% -%
Du Pont-modellen 44,35% 33,45% 5,26% -0,39% 0,00% 12,95% -4,93%
Vinstmarginal 14,45% 9,67% 1,34% -0,13% 0,00% 5,33% -1,90%
Bruttovinstmarginal 47,91% 48,13% 47,44% 51,06% 47,31% 47,47% 48,81%
Rörelsekapital/omsättning 17,70% 12,88% 5,15% -0,87% -7,02% -8,49% -21,39%
Soliditet 50,60% 42,78% 20,19% 16,03% 13,93% 19,73% 11,61%
Kassalikviditet 206,39% 166,18% 117,50% 88,26% 70,22% 69,70% 31,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...