Visa allt om Carolinas Matkasse AB
Visa allt om Carolinas Matkasse AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 635 519 530 329 428 004 360 958 311 516 172 798 28 307
Övrig omsättning 9 479 8 763 7 952 5 802 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 590 23 378 23 654 5 153 -9 544 9 273 215
Resultat efter finansnetto 39 277 23 475 -3 502 6 199 -9 046 9 273 212
Årets resultat 24 716 20 548 -14 838 6 199 -6 717 5 137 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 766 26 492 2 915 16 771 6 163 700 0
Omsättningstillgångar 83 363 82 735 62 067 45 397 47 876 11 462 1 890
Tillgångar 188 129 109 227 64 982 62 168 54 040 12 162 1 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 872 43 320 25 550 39 982 33 533 5 289 252
Obeskattade reserver 17 500 12 400 6 800 0 0 2 330 30
Avsättningar (tkr) 0 2 459 400 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 757 51 047 32 232 22 186 20 507 4 543 1 609
Skulder och eget kapital 188 129 109 227 64 982 62 168 54 040 12 162 1 890
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 821 836 838 947 915 660 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 33 647 22 538 14 829 9 755 5 046 1 327 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 13 933 10 125 5 949 4 273 2 620 668 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 644 998 539 092 435 956 366 760 311 516 172 798 28 307
Nyckeltal
Antal anställda 87 58 38 25 19 10 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 305 9 144 11 263 14 438 16 396 17 280 14 154
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 600 587 606 490 252 542
Rörelseresultat, EBITDA 41 099 24 020 24 104 5 385 -9 485 9 273 215
Nettoomsättningförändring 19,83% 23,91% 18,57% 15,87% 80,28% 510,44% -%
Du Pont-modellen 22,06% 21,70% -5,34% 10,42% -16,73% 76,25% 11,38%
Vinstmarginal 6,53% 4,47% -0,81% 1,79% -2,90% 5,37% 0,76%
Bruttovinstmarginal 25,45% 20,88% 19,99% 16,12% 16,84% 15,80% 10,18%
Rörelsekapital/omsättning 4,82% 5,98% 6,97% 6,43% 8,79% 4,00% 0,99%
Soliditet 69,91% 48,52% 47,48% 64,31% 62,05% 57,61% 14,48%
Kassalikviditet 149,39% 159,66% 190,43% 204,62% 233,46% 252,30% 117,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...