Visa allt om Visitor Toolbox AB
Visa allt om Visitor Toolbox AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 19 79 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -6 10 66 -15 -39 -13
Resultat efter finansnetto -17 -6 12 66 -15 -39 -13
Årets resultat -17 -6 9 64 -15 -39 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 482 110 119 125 42 54 91
Tillgångar 562 110 119 125 42 54 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 100 106 97 33 48 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 435 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 10 12 28 8 5 4
Skulder och eget kapital 562 110 119 125 42 54 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 1 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 19 79 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -6 10 66 -15 -39 -13
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -75,95% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 10,08% 52,80% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 63,16% 83,54% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 563,16% 122,78% -% -% -%
Soliditet 14,77% 90,91% 89,08% 77,60% 78,57% 88,89% 95,60%
Kassalikviditet 1 071,11% 1 100,00% 991,67% 446,43% 525,00% 1 080,00% 2 275,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...