Visa allt om E. Öhman J:or Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 087 25 197 26 351 16 482 0 0 0
Övrig omsättning - - 145 2 187 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 341 -15 202 -12 192 -55 804 -1 -1 0
Resultat efter finansnetto -14 341 -15 202 -12 192 -55 804 21 -1 0
Årets resultat -14 341 -15 202 -12 192 -55 804 15 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 153 339 921 16 188 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 731 302 436 74 301 150 041 50 070 100 100
Tillgångar 20 731 302 590 414 222 166 228 50 070 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 526 22 867 38 069 45 261 50 065 99 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 205 279 723 376 153 120 967 5 0 0
Skulder och eget kapital 20 731 302 590 414 222 166 228 50 070 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 979 979 992 1 427 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 418 3 840 15 565 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 259 1 552 2 893 7 366 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 087 25 197 26 496 18 669 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 7 9 17 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 362 3 600 2 928 970 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 047 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 188 -5 330 -9 341 -41 555 -1 -1 0
Nettoomsättningförändring -95,69% -4,38% 59,88% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -69,18% -5,02% -2,94% -33,57% -% -% -%
Vinstmarginal -1 319,32% -60,33% -46,27% -338,58% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 704,32% 90,14% -1 145,50% 176,40% -% -% -%
Soliditet 89,36% 7,56% 9,19% 27,23% 99,99% 99,00% 100,00%
Kassalikviditet 940,18% 108,12% 19,75% 124,03% 1 001 400,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...