Visa allt om 4061360 Marielle Retail AB
Visa allt om 4061360 Marielle Retail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 19 580 13 408 14 060 15 202 15 099 14 625 11 542
Övrig omsättning 228 227 26 223 36 13 55
Rörelseresultat (EBIT) 142 128 -96 253 563 -13 -21
Resultat efter finansnetto 142 129 -97 265 564 -13 -13
Årets resultat 76 99 3 140 316 -13 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 33 39 45 17 17 19
Omsättningstillgångar 3 007 1 706 1 416 1 790 1 867 1 587 1 583
Tillgångar 3 040 1 739 1 455 1 835 1 884 1 604 1 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 303 204 380 490 174 187
Obeskattade reserver 143 103 103 208 138 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 608 1 332 1 148 1 247 1 255 1 431 1 415
Skulder och eget kapital 3 040 1 739 1 455 1 835 1 884 1 604 1 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 391 405 415 450 396 360 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 118 1 933 2 028 1 970 1 847 1 911 1 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 970 575 695 791 724 739 567
Utdelning till aktieägare 0 90 0 179 250 0 0
Omsättning 19 808 13 635 14 086 15 425 15 135 14 638 11 597
Nyckeltal
Antal anställda 12 7 8 6 6 7 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 632 1 915 1 758 2 534 2 517 2 089 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 426 392 535 495 430 249
Rörelseresultat, EBITDA 148 134 -90 256 563 -13 -21
Nettoomsättningförändring 46,03% -4,64% -7,51% 0,68% 3,24% 26,71% -%
Du Pont-modellen 4,70% 7,42% -6,53% 14,50% 30,10% -0,81% -0,81%
Vinstmarginal 0,73% 0,96% -0,68% 1,75% 3,76% -0,09% -0,11%
Bruttovinstmarginal 46,86% 49,69% 49,18% 50,49% 49,97% 48,61% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 2,04% 2,79% 1,91% 3,57% 4,05% 1,07% 1,46%
Soliditet 13,18% 22,04% 19,54% 29,06% 31,41% 10,85% 11,67%
Kassalikviditet 65,34% 77,03% 58,54% 85,89% 94,18% 62,19% 63,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...