Visa allt om Långmarken Vindkraft AB
Visa allt om Långmarken Vindkraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 -1 -2 -1 -1 0 -2 -2
Resultat efter finansnetto -2 -1 -1 -2 0 -1 0 2 -2
Årets resultat 2 0 0 -2 -1 -1 0 1 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 904 2 806 675 0
Omsättningstillgångar 1 413 5 620 5 609 5 595 5 595 106 150 169 98
Tillgångar 1 413 5 620 5 609 5 595 5 595 5 010 2 956 844 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 96 96 96 98 99 100 99 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 601 2 598 203 0
Kortfristiga skulder 1 315 5 523 5 513 5 499 5 497 310 258 541 0
Skulder och eget kapital 1 413 5 620 5 609 5 595 5 595 5 010 2 956 844 98
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 -1 -2 -1 -1 0 -2 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 6,94% 1,71% 1,71% 1,72% 1,75% 1,98% 3,38% 11,73% 100,00%
Kassalikviditet 0,15% 0,11% 0,15% 0,11% 0,29% 34,19% 58,14% 31,24% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...