Visa allt om Ecopower Academy Northern Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Nettoomsättning 2 739 1 875 2 529 2 682 1 497 -
Övrig omsättning 991 332 457 4 115 -
Rörelseresultat (EBIT) -68 16 2 -648 -265 -
Resultat efter finansnetto -73 2 4 -793 -285 -
Årets resultat -73 2 4 -56 -285 -
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 1 075 463 291 269 358 -
Omsättningstillgångar 338 472 202 555 790 -
Tillgångar 1 413 935 492 825 1 149 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 107 105 101 115 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 184 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 1 0 0 456 -
Kortfristiga skulder 1 124 827 387 724 578 -
Skulder och eget kapital 1 413 935 492 825 1 149 -
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 321 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 619 427 834 753 149 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 199 143 272 270 180 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 730 2 207 2 986 2 686 1 612 -
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 739 1 875 1 265 1 341 749 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 828 573 555 542 343 -
Rörelseresultat, EBITDA 147 143 146 -559 -212 0
Nettoomsättningförändring 46,08% -25,86% -5,70% 79,16% -% -%
Du Pont-modellen -4,46% 1,71% 7,52% -78,55% -23,06% -%
Vinstmarginal -2,30% 0,85% 1,46% -24,16% -17,70% -%
Bruttovinstmarginal 69,44% 63,57% 55,60% 47,58% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -28,70% -18,93% -7,32% -6,30% 14,16% -%
Soliditet 7,36% 11,44% 21,34% 12,24% 10,01% -%
Kassalikviditet 30,07% 57,07% 52,20% 76,66% 136,68% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...