Visa allt om Fria Finansiell Planering AB
Visa allt om Fria Finansiell Planering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 959 947 1 054 1 011 684 608 636
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 198 173 773 574 423 488 445
Resultat efter finansnetto 198 175 776 583 428 489 445
Årets resultat 115 102 602 321 294 353 328
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 404 404 404 204 200 0 0
Omsättningstillgångar 977 1 626 1 260 831 653 803 601
Tillgångar 1 382 2 030 1 664 1 035 853 803 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 126 1 167 1 220 768 590 453 428
Obeskattade reserver 240 190 146 146 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 673 297 121 262 349 173
Skulder och eget kapital 1 382 2 030 1 664 1 035 853 803 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143 0 157 328
Omsättning 959 947 1 054 1 011 684 608 636
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 198 173 773 574 423 488 445
Nettoomsättningförändring 1,27% -10,15% 4,25% 47,81% 12,50% -4,40% -%
Du Pont-modellen 14,40% 8,62% 46,63% 56,23% 50,41% 61,02% 74,04%
Vinstmarginal 20,75% 18,48% 73,62% 57,57% 62,87% 80,59% 69,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,31% 100,63% 91,37% 70,23% 57,16% 74,67% 67,30%
Soliditet 95,02% 64,79% 80,16% 84,60% 69,17% 56,41% 71,21%
Kassalikviditet 6 513,33% 241,60% 424,24% 686,78% 249,24% 230,09% 347,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...