Visa allt om Pikrat i Lomma AB
Visa allt om Pikrat i Lomma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 683 708 755 665 612 17 26 18
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 688 388 408 362 330 -8 2 -1
Resultat efter finansnetto 353 -268 159 108 107 -23 -83 186
Årets resultat 238 -241 91 60 75 -23 -83 186
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 433 5 064 5 593 5 774 5 955 354 356 437
Omsättningstillgångar 1 269 553 559 496 562 7 8 10
Tillgångar 12 702 5 617 6 152 6 270 6 516 362 364 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 165 406 315 257 180 203 286
Obeskattade reserver 42 0 86 45 18 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 429 3 200 3 360 3 520 4 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 827 2 252 2 299 2 390 2 243 181 161 162
Skulder och eget kapital 12 702 5 617 6 152 6 270 6 516 362 364 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 683 708 755 665 612 17 26 18
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 683 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 74 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 183 567 589 543 466 -7 3 -1
Nettoomsättningförändring 137,71% -6,23% 13,53% 8,66% 3 500,00% -34,62% 44,44% -%
Du Pont-modellen 5,42% 6,91% 6,63% 5,77% 5,06% -2,21% 0,55% 44,07%
Vinstmarginal 40,94% 54,80% 54,04% 54,44% 53,92% -47,06% 7,69% 1 094,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,26% -239,97% -230,46% -284,81% -274,67% -1 023,53% -588,46% -844,44%
Soliditet 3,43% 2,94% 7,69% 5,55% 4,15% 49,72% 55,77% 63,98%
Kassalikviditet 153,45% 24,56% 24,31% 20,75% 25,06% 3,87% 4,97% 6,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...