Visa allt om P-O Bonnevier Arkitektkontor AB
Visa allt om P-O Bonnevier Arkitektkontor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 562 1 018 1 235 1 535 1 438 1 069 1 131
Övrig omsättning - - - 65 - - 44
Rörelseresultat (EBIT) 168 487 626 725 576 407 605
Resultat efter finansnetto 157 490 626 724 575 407 605
Årets resultat 118 379 485 531 436 298 422
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 181 1 073 624 32 19 32 42
Omsättningstillgångar 587 714 1 032 1 462 1 185 1 008 720
Tillgångar 1 768 1 786 1 655 1 494 1 203 1 040 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 589 1 621 1 432 1 097 766 670 522
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 165 224 396 437 364 234
Skulder och eget kapital 1 768 1 786 1 655 1 494 1 203 1 040 763
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 352 218 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 122 253 306 374 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 24 49 120 218 197 153 146
Utdelning till aktieägare 165 150 190 150 200 300 150
Omsättning 562 1 018 1 235 1 600 1 438 1 069 1 175
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 562 1 018 1 235 1 535 1 438 1 069 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 149 231 350 576 565 374 285
Rörelseresultat, EBITDA 179 492 634 737 583 418 619
Nettoomsättningförändring -44,79% -17,57% -19,54% 6,75% 34,52% -5,48% -%
Du Pont-modellen 9,50% 27,44% 37,89% 48,53% 47,96% 39,13% 79,29%
Vinstmarginal 29,89% 48,13% 50,77% 47,23% 40,13% 38,07% 53,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,60% 53,93% 65,43% 69,45% 52,02% 60,24% 42,97%
Soliditet 89,88% 90,76% 86,53% 73,43% 63,67% 64,85% 69,07%
Kassalikviditet 327,93% 432,73% 460,71% 369,19% 271,17% 276,92% 307,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...