Visa allt om JEMED AB
Visa allt om JEMED AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 0 0 298 1 140 1 415 1 309 1 819
Övrig omsättning - - 33 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -164 -153 -341 134 384 423 611
Resultat efter finansnetto -165 -153 -349 60 367 419 611
Årets resultat -165 -153 -39 13 198 250 361
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 32 108 161 215
Omsättningstillgångar 49 144 276 620 890 1 023 645
Tillgångar 49 144 276 653 997 1 184 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -98 69 222 299 559 361 461
Obeskattade reserver 0 0 0 310 293 197 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 15 0 0 0 46 69
Kortfristiga skulder 147 59 53 44 146 581 211
Skulder och eget kapital 49 144 276 653 997 1 184 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 225 540 540 516 757
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 82 77 83 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 20 0 119 194 196 162 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 37 143 130 350
Omsättning 0 0 331 1 140 1 415 1 309 1 819
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 149 570 708 1 309 1 819
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 213 406 410 695 976
Rörelseresultat, EBITDA -164 -153 -341 209 438 477 665
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -73,86% -19,43% 8,10% -28,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -123,19% 20,52% 38,52% 35,73% 71,05%
Vinstmarginal -% -% -114,09% 11,75% 27,14% 32,31% 33,59%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 74,83% 50,53% 52,58% 33,77% 23,86%
Soliditet -200,00% 47,92% 80,43% 80,78% 77,73% 42,75% 63,57%
Kassalikviditet 33,33% 244,07% 520,75% 1 409,09% 609,59% 176,08% 305,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...