Visa allt om Malmöklippet AB
Visa allt om Malmöklippet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 4 401 4 059 3 537 3 312 3 293 4 078 3 267
Övrig omsättning 184 197 210 168 164 - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 598 -140 -472 24 -28 23
Resultat efter finansnetto 26 566 -157 -491 15 -46 14
Årets resultat 17 535 -157 -491 15 -46 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 143 81 75 68 102 136
Omsättningstillgångar 788 953 641 755 418 497 467
Tillgångar 885 1 096 722 830 486 599 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -18 -35 -570 -413 79 63 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 83 167 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 139 344 0 0 8
Kortfristiga skulder 819 962 1 153 899 407 535 485
Skulder och eget kapital 885 1 096 722 830 486 599 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 310 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 308 1 036 1 390 1 009 887 612 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 443 379 512 393 336 329 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 585 4 256 3 747 3 480 3 457 4 078 3 267
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734 812 884 828 823 1 020 817
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 303 477 351 307 314 296
Rörelseresultat, EBITDA 100 666 -100 -450 58 6 57
Nettoomsättningförändring 8,43% 14,76% 6,79% 0,58% -19,25% 24,82% -%
Du Pont-modellen 5,99% 54,56% -18,98% -56,75% 4,94% -4,67% 3,81%
Vinstmarginal 1,20% 14,73% -3,87% -14,22% 0,73% -0,69% 0,70%
Bruttovinstmarginal 56,74% 66,86% 63,42% 45,20% 49,74% 57,16% 49,01%
Rörelsekapital/omsättning -0,70% -0,22% -14,48% -4,35% 0,33% -0,93% -0,55%
Soliditet -2,03% -3,19% -78,95% -49,76% 16,26% 10,52% 18,08%
Kassalikviditet 21,98% 35,97% 24,28% 54,95% 51,11% 60,75% 26,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...