Visa allt om Dansstationen Mariestad AB
Visa allt om Dansstationen Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 018 1 126 1 024 993 969 896 983 505
Övrig omsättning 5 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 158 89 113 168 46 38 24
Resultat efter finansnetto 25 156 89 116 173 50 38 25
Årets resultat 16 117 68 120 97 36 27 17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 496 678 598 783 658 521 460 446
Tillgångar 496 678 598 783 658 521 460 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 383 266 397 277 180 144 117
Obeskattade reserver 95 95 95 95 128 87 87 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 160
Kortfristiga skulder 192 201 237 291 253 254 229 83
Skulder och eget kapital 496 678 598 783 658 521 460 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 334 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 462 457 445 417 361 411 78 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 174 178 182 152 174 174 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 1 023 1 126 1 024 993 969 896 983 505
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 509 563 512 497 485 448 983 505
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 328 320 302 262 298 600 285
Rörelseresultat, EBITDA 25 158 89 113 168 46 38 24
Nettoomsättningförändring -9,59% 9,96% 3,12% 2,48% 8,15% -8,85% 94,65% -%
Du Pont-modellen 5,04% 23,30% 15,05% 14,81% 26,44% 9,60% 8,26% 5,61%
Vinstmarginal 2,46% 14,03% 8,79% 11,68% 17,96% 5,58% 3,87% 4,95%
Bruttovinstmarginal 98,04% 95,38% 96,68% 97,38% 95,77% 97,77% 93,49% 95,45%
Rörelsekapital/omsättning 29,86% 42,36% 35,25% 49,55% 41,80% 29,80% 23,50% 71,88%
Soliditet 57,08% 67,42% 56,87% 59,64% 56,43% 46,86% 45,24% 40,28%
Kassalikviditet 255,21% 330,85% 245,99% 264,26% 254,15% 196,85% 193,89% 525,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...