Visa allt om Dansstationen Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 126 1 024 993 969 896 983 505
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 158 89 113 168 46 38 24
Resultat efter finansnetto 156 89 116 173 50 38 25
Årets resultat 117 68 120 97 36 27 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 678 598 783 658 521 460 446
Tillgångar 678 598 783 658 521 460 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 266 397 277 180 144 117
Obeskattade reserver 95 95 95 128 87 87 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 160
Kortfristiga skulder 201 237 291 253 254 229 83
Skulder och eget kapital 678 598 783 658 521 460 446
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 334 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 457 445 417 361 411 78 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 174 178 182 152 174 174 73
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 1 126 1 024 993 969 896 983 505
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 563 512 497 485 448 983 505
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 320 302 262 298 600 285
Rörelseresultat, EBITDA 158 89 113 168 46 38 24
Nettoomsättningförändring 9,96% 3,12% 2,48% 8,15% -8,85% 94,65% -%
Du Pont-modellen 23,30% 15,05% 14,81% 26,44% 9,60% 8,26% 5,61%
Vinstmarginal 14,03% 8,79% 11,68% 17,96% 5,58% 3,87% 4,95%
Bruttovinstmarginal 95,38% 96,68% 97,38% 95,77% 97,77% 93,49% 95,45%
Rörelsekapital/omsättning 42,36% 35,25% 49,55% 41,80% 29,80% 23,50% 71,88%
Soliditet 67,42% 56,87% 59,64% 56,43% 46,86% 45,24% 40,28%
Kassalikviditet 330,85% 245,99% 264,26% 254,15% 196,85% 193,89% 525,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...