Visa allt om Fastighetsmäklartjänst Jan Lundin AB
Visa allt om Fastighetsmäklartjänst Jan Lundin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 85 182 552
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -7 -26 -237 -153 -41 69
Resultat efter finansnetto 122 52 45 -162 -62 -62 82
Årets resultat 328 224 219 23 75 71 105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 373 1 252 1 212 1 463 1 344 848 10
Omsättningstillgångar 1 615 834 974 988 1 192 1 641 2 762
Tillgångar 1 989 2 086 2 186 2 452 2 536 2 489 2 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 1 431 1 206 987 964 890 819
Obeskattade reserver 0 303 541 780 978 1 150 1 314
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 215 355 585 521 416 503
Kortfristiga skulder 1 480 136 83 99 73 34 135
Skulder och eget kapital 1 989 2 086 2 186 2 452 2 536 2 489 2 771
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 101 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 200 153 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 20 16 30 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 85 182 552
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 85 182 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 220 169 131 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -7 -24 -235 -151 -39 72
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -53,30% -67,03% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -1,58% -1,49% 3,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% -47,06% -20,33% 19,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 316,47% 882,97% 475,91%
Soliditet 25,59% 79,93% 74,47% 63,70% 66,43% 69,81% 63,70%
Kassalikviditet 109,12% 613,24% 1 173,49% 997,98% 1 632,88% 4 826,47% 2 045,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...