Visa allt om Karin Mörtell Idée AB
Visa allt om Karin Mörtell Idée AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 2 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -7 -7 -4 -8 0 -6 -18
Resultat efter finansnetto 487 251 527 544 469 497 91 282
Årets resultat 487 251 527 544 469 497 91 282
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 106 1 106 106 106 106 106 106 106
Omsättningstillgångar 1 160 829 1 733 1 365 961 676 483 392
Tillgångar 2 266 1 935 1 839 1 471 1 067 782 589 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 154 1 823 1 727 1 352 952 669 473 382
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 112 112 119 116 112 116 116
Skulder och eget kapital 2 266 1 935 1 839 1 471 1 067 782 589 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 152 143 115 300 0
Omsättning 2 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 -7 -7 -4 -8 0 -6 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,49% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 24 350,00% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -1 400,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 52 400,00% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,06% 94,21% 93,91% 91,91% 89,22% 85,55% 80,31% 76,71%
Kassalikviditet 1 035,71% 740,18% 1 547,32% 1 147,06% 828,45% 603,57% 416,38% 337,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...