Visa allt om Royal Punk AB
Visa allt om Royal Punk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 229 327 142 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 140 314 46 -1 -1 -18 0
Resultat efter finansnetto 138 313 45 -7 -2 -18 0
Årets resultat 168 183 18 -7 -2 -18 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 554 522 146 79 81 82 100
Tillgångar 554 522 146 79 81 82 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 442 273 90 73 80 82 100
Obeskattade reserver 0 78 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 171 56 7 1 0 0
Skulder och eget kapital 554 522 146 79 81 82 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 318 0 0 0 0 0 0
Omsättning 229 327 142 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 140 314 46 -1 -1 -18 0
Nettoomsättningförändring -29,97% 130,28% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 25,27% 60,15% 31,51% -% -% -% -%
Vinstmarginal 61,14% 96,02% 32,39% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 192,58% 107,34% 63,38% -% -% -% -%
Soliditet 79,78% 63,95% 61,64% 92,41% 98,77% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 490,27% 305,26% 260,71% 1 128,57% 8 100,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...