Visa allt om Piccolotvätten AB
Visa allt om Piccolotvätten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 436 4 734 4 395 3 884 3 571 3 580 2 547
Övrig omsättning 551 628 609 237 127 166 66
Rörelseresultat (EBIT) 560 145 34 -13 250 25 24
Resultat efter finansnetto 559 143 23 -30 228 -1 -7
Årets resultat 313 102 9 15 116 -1 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 135 96 332 455 670 850
Omsättningstillgångar 1 608 1 180 1 083 762 952 662 657
Tillgångar 1 736 1 315 1 179 1 093 1 407 1 333 1 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 645 332 230 221 206 90 91
Obeskattade reserver 148 0 0 0 63 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 55 116 253 521 752 881
Kortfristiga skulder 942 928 834 619 617 490 535
Skulder och eget kapital 1 736 1 315 1 179 1 093 1 407 1 333 1 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 468 800 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 608 2 489 2 242 1 816 966 773 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 914 911 763 590 476 542 263
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 987 5 362 5 004 4 121 3 698 3 746 2 613
Nyckeltal
Antal anställda 11 9 9 8 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 494 526 488 486 510 597 509
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 382 340 307 276 354 227
Rörelseresultat, EBITDA 607 184 265 205 466 236 220
Nettoomsättningförändring 14,83% 7,71% 13,16% 8,77% -0,25% 40,56% -%
Du Pont-modellen 32,26% 11,03% 2,88% -1,19% 17,77% 1,88% 1,59%
Vinstmarginal 10,30% 3,06% 0,77% -0,33% 7,00% 0,70% 0,94%
Bruttovinstmarginal 87,20% 88,13% 87,42% 90,96% 92,30% 88,24% 78,13%
Rörelsekapital/omsättning 12,25% 5,32% 5,67% 3,68% 9,38% 4,80% 4,79%
Soliditet 43,80% 25,25% 19,51% 20,22% 17,94% 6,75% 6,04%
Kassalikviditet 170,70% 127,16% 129,86% 123,10% 154,29% 135,10% 122,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...