Visa allt om Annahoj AB
Visa allt om Annahoj AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 711 315 196 197 220 409 1 858
Övrig omsättning - 144 173 125 114 106 2
Rörelseresultat (EBIT) 338 115 87 118 157 320 1 148
Resultat efter finansnetto 362 151 117 118 187 303 1 148
Årets resultat 292 154 60 58 112 160 603
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 915 721 943 831 832 800 0
Omsättningstillgångar 151 167 125 163 210 330 1 471
Tillgångar 1 066 888 1 068 995 1 041 1 130 1 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 261 313 402 495 383 703
Obeskattade reserver 485 511 492 458 425 375 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 115 264 134 122 372 473
Skulder och eget kapital 1 066 888 1 068 995 1 041 1 130 1 471
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader 23 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 0 350
Omsättning 711 459 369 322 334 515 1 860
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 711 315 196 197 220 409 1 858
Personalkostnader per anställd (tkr) 64 18 2 2 2 10 136
Rörelseresultat, EBITDA 338 115 87 118 157 320 1 161
Nettoomsättningförändring 125,71% 60,71% -0,51% -10,45% -46,21% -77,99% -%
Du Pont-modellen 33,96% 17,00% 10,96% 11,86% 18,06% 28,32% 78,04%
Vinstmarginal 50,91% 47,94% 59,69% 59,90% 85,45% 78,24% 61,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,66% 16,51% -70,92% 14,72% 40,00% -10,27% 53,71%
Soliditet 73,39% 74,28% 65,24% 74,33% 77,64% 58,35% 62,23%
Kassalikviditet 85,31% 145,22% 47,35% 121,64% 172,13% 88,71% 310,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...