Visa allt om Kingsröd AB
Visa allt om Kingsröd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 57 107 22 215 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 602 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 205 238 -40 -14 -10 -20 -65
Resultat efter finansnetto 952 261 -55 -14 -12 -21 -67
Årets resultat 732 239 -55 -14 -12 -21 -67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 14 296 11 995 2 036 98 99 99 100
Tillgångar 14 934 11 995 2 036 98 99 99 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 042 310 71 67 59 52 63
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 211 1 810 1 810 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 682 9 875 156 31 39 48 37
Skulder och eget kapital 14 934 11 995 2 036 98 99 99 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 567 75 - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 178 31 - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 709 22 215 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 28 554 22 215 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 106 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 271 238 -40 -14 -10 -20 -65
Nettoomsättningförändring 157,07% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 8,08% 2,64% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 2,11% 1,43% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 7,52% 5,82% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8,08% 9,54% -% -% -% -% -%
Soliditet 6,98% 2,58% 3,49% 68,37% 59,60% 52,53% 63,00%
Kassalikviditet 38,94% 35,06% 45,51% 316,13% 253,85% 206,25% 270,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...