Visa allt om European Media Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 5 369 6 738 7 018 5 563 6 967 11 482 4 320
Övrig omsättning 158 30 79 122 57 40 18
Rörelseresultat (EBIT) -262 34 235 41 -627 1 156 1 096
Resultat efter finansnetto -330 -64 127 -82 -746 1 074 1 081
Årets resultat -330 -64 122 -82 -190 567 578
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 876 1 266 1 679 2 291 2 538 1 017
Omsättningstillgångar 1 364 1 401 1 443 1 528 1 094 850 1 283
Tillgångar 1 886 2 278 2 709 3 207 3 385 3 387 2 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 703 1 033 1 097 975 1 057 1 247 680
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 556 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 183 1 245 1 612 2 232 2 328 1 584 1 347
Skulder och eget kapital 1 886 2 278 2 709 3 207 3 385 3 387 2 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - 0 210 405 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 153 1 569 1 378 908 616 607 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 425 549 433 351 321 191 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 527 6 768 7 097 5 685 7 024 11 522 4 338
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 790 1 685 1 755 1 391 3 484 11 482 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 536 457 369 676 852 -
Rörelseresultat, EBITDA 106 602 989 875 646 2 868 1 212
Nettoomsättningförändring -20,32% -3,99% 26,15% -20,15% -39,32% 165,79% -%
Du Pont-modellen -13,89% 1,49% 8,75% 1,53% -18,46% 34,16% 47,65%
Vinstmarginal -4,88% 0,50% 3,38% 0,88% -8,97% 10,08% 25,37%
Bruttovinstmarginal 64,74% 74,67% 78,80% 74,53% 73,50% 66,42% 75,16%
Rörelsekapital/omsättning 3,37% 2,32% -2,41% -12,66% -17,71% -6,39% -1,48%
Soliditet 37,27% 45,35% 40,49% 30,40% 31,23% 48,92% 38,11%
Kassalikviditet 75,66% 62,49% 63,52% 53,54% 36,77% 53,66% 94,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...