Visa allt om European Media Production Aktiebolag
Visa allt om European Media Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 5 369 6 738 7 018 5 563 6 967 11 482 4 320
Övrig omsättning 158 30 79 122 57 40 18
Rörelseresultat (EBIT) -262 34 235 41 -627 1 156 1 096
Resultat efter finansnetto -330 -64 127 -82 -746 1 074 1 081
Årets resultat -330 -64 122 -82 -190 567 578
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 876 1 266 1 679 2 291 2 538 1 017
Omsättningstillgångar 1 364 1 401 1 443 1 528 1 094 850 1 283
Tillgångar 1 886 2 278 2 709 3 207 3 385 3 387 2 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 703 1 033 1 097 975 1 057 1 247 680
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 556 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 183 1 245 1 612 2 232 2 328 1 584 1 347
Skulder och eget kapital 1 886 2 278 2 709 3 207 3 385 3 387 2 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - 0 210 405 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 153 1 569 1 378 908 616 607 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 425 549 433 351 321 191 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 527 6 768 7 097 5 685 7 024 11 522 4 338
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 790 1 685 1 755 1 391 3 484 11 482 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 536 457 369 676 852 -
Rörelseresultat, EBITDA 106 602 989 875 646 2 868 1 212
Nettoomsättningförändring -20,32% -3,99% 26,15% -20,15% -39,32% 165,79% -%
Du Pont-modellen -13,89% 1,49% 8,75% 1,53% -18,46% 34,16% 47,65%
Vinstmarginal -4,88% 0,50% 3,38% 0,88% -8,97% 10,08% 25,37%
Bruttovinstmarginal 64,74% 74,67% 78,80% 74,53% 73,50% 66,42% 75,16%
Rörelsekapital/omsättning 3,37% 2,32% -2,41% -12,66% -17,71% -6,39% -1,48%
Soliditet 37,27% 45,35% 40,49% 30,40% 31,23% 48,92% 38,11%
Kassalikviditet 75,66% 62,49% 63,52% 53,54% 36,77% 53,66% 94,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...