Visa allt om CarinK AB
Visa allt om CarinK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 823 634 - 983 822 1 528 719
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 89 - 133 69 703 -45
Resultat efter finansnetto 135 84 - 131 69 703 -45
Årets resultat 76 109 - 119 92 436 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 32 - 24 0 0 0
Omsättningstillgångar 655 878 - 657 676 965 242
Tillgångar 763 909 - 680 676 965 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 391 466 - 349 230 518 55
Obeskattade reserver 126 91 - 161 125 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 245 353 - 170 321 323 187
Skulder och eget kapital 763 909 - 680 676 965 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 105 140 168 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 175 160 - 19 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 76 74 - 54 39 53 59
Utdelning till aktieägare 150 150 - 0 0 250 0
Omsättning 823 634 - 983 822 1 528 719
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 823 634 - 492 822 1 528 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 320 - 175 323 368 390
Rörelseresultat, EBITDA 162 91 - 133 69 703 -45
Nettoomsättningförändring 29,81% -% -% 19,59% -46,20% 112,52% -%
Du Pont-modellen 17,69% 9,79% -% 19,56% 10,21% 72,85% -18,60%
Vinstmarginal 16,40% 14,04% -% 13,53% 8,39% 46,01% -6,26%
Bruttovinstmarginal 91,74% 95,27% -% 90,84% 93,67% 90,18% 89,85%
Rörelsekapital/omsättning 49,82% 82,81% -% 49,54% 43,19% 42,02% 7,65%
Soliditet 64,13% 59,07% -% 68,77% 47,65% 63,23% 22,73%
Kassalikviditet 267,35% 248,73% -% 386,47% 210,59% 298,76% 129,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...