Visa allt om Axxona AB
Visa allt om Axxona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 255 1 31 145 150 100 110
Övrig omsättning - - - 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -720 -293 -282 -35 -11 -130 -74
Resultat efter finansnetto -20 -410 -282 -35 -11 -130 -66
Årets resultat -20 139 -282 -35 -11 -130 -66
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 324 15 735 1 462 30 111 111 105
Omsättningstillgångar 2 318 1 850 220 641 584 533 598
Tillgångar 21 642 17 584 1 682 670 695 644 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 614 475 258 293 304 434
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 967 15 312 1 190 391 0 0 256
Kortfristiga skulder 1 081 1 658 17 21 403 340 13
Skulder och eget kapital 21 642 17 584 1 682 670 695 644 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 255 1 31 160 150 100 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -492 -279 -258 -13 32 -96 -48
Nettoomsättningförändring 25 400,00% -96,77% -% -3,33% 50,00% -9,09% -%
Du Pont-modellen 0,37% -1,66% -16,77% -5,22% -1,58% -20,19% -9,53%
Vinstmarginal 31,37% -29 200,00% -909,68% -24,14% -7,33% -130,00% -60,91%
Bruttovinstmarginal 84,31% 100,00% 22,58% 88,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 485,10% 19 200,00% 654,84% 427,59% 120,67% 193,00% 531,82%
Soliditet 2,74% 3,49% 28,24% 38,51% 42,16% 47,20% 61,74%
Kassalikviditet 208,88% 105,55% 705,88% 2 957,14% 144,91% 156,76% 4 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...