Visa allt om Axxona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 255 1 31 145 150 100 110
Övrig omsättning - - - 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -720 -293 -282 -35 -11 -130 -74
Resultat efter finansnetto -20 -410 -282 -35 -11 -130 -66
Årets resultat -20 139 -282 -35 -11 -130 -66
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 324 15 735 1 462 30 111 111 105
Omsättningstillgångar 2 318 1 850 220 641 584 533 598
Tillgångar 21 642 17 584 1 682 670 695 644 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 614 475 258 293 304 434
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 967 15 312 1 190 391 0 0 256
Kortfristiga skulder 1 081 1 658 17 21 403 340 13
Skulder och eget kapital 21 642 17 584 1 682 670 695 644 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 255 1 31 160 150 100 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -492 -279 -258 -13 32 -96 -48
Nettoomsättningförändring 25 400,00% -96,77% -% -3,33% 50,00% -9,09% -%
Du Pont-modellen 0,37% -1,66% -16,77% -5,22% -1,58% -20,19% -9,53%
Vinstmarginal 31,37% -29 200,00% -909,68% -24,14% -7,33% -130,00% -60,91%
Bruttovinstmarginal 84,31% 100,00% 22,58% 88,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 485,10% 19 200,00% 654,84% 427,59% 120,67% 193,00% 531,82%
Soliditet 2,74% 3,49% 28,24% 38,51% 42,16% 47,20% 61,74%
Kassalikviditet 208,88% 105,55% 705,88% 2 957,14% 144,91% 156,76% 4 600,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...