Visa allt om Sarhus Holding AB
Visa allt om Sarhus Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 570 581 601 970 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -517 -533 -478 -103 -103 -9 -16
Resultat efter finansnetto -509 -532 -498 -193 1 915 4 991 2 484
Årets resultat 11 110 3 254 1 636 2 794 2 212 4 871 2 484
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 484 7 390 8 308 9 176 10 095 987 987
Omsättningstillgångar 29 085 14 723 10 275 15 739 7 969 7 145 3 254
Tillgångar 35 569 22 112 18 583 24 916 18 063 8 132 4 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 398 12 988 10 734 11 098 8 304 7 205 2 584
Obeskattade reserver 6 698 5 779 5 384 4 953 2 679 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 500 2 115 0 0
Kortfristiga skulder 14 473 3 345 2 465 7 365 4 966 927 1 657
Skulder och eget kapital 35 569 22 112 18 583 24 916 18 063 8 132 4 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 600 9 700 1 000 2 000 0 1 000 250
Omsättning 570 581 601 970 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 401 385 440 815 -26 -9 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 55,17% 79,12% 80,36% 59,19% 56,90% 88,60% 60,93%
Kassalikviditet 200,96% 440,15% 416,84% 213,70% 160,47% 770,77% 196,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...