Visa allt om Alviks Strand Holding AB
Visa allt om Alviks Strand Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 105 4 050 3 600 0 0 0 0
Årets resultat 6 105 4 050 3 600 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 675 625 625 575 575 575 500
Omsättningstillgångar 9 630 3 575 2 725 503 453 453 400
Tillgångar 10 305 4 200 3 350 1 078 1 028 1 028 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 255 4 150 3 300 500 500 500 500
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 50 50 578 528 528 400
Skulder och eget kapital 10 305 4 200 3 350 1 078 1 028 1 028 900
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,51% 98,81% 98,51% 46,38% 48,64% 48,64% 55,56%
Kassalikviditet 19 260,00% 7 150,00% 5 450,00% 87,02% 85,80% 85,80% 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...