Visa allt om Hälsovalet i Sverige AB
Visa allt om Hälsovalet i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 104 204 71 418 70 647 75 159 45 436 1 563 126
Övrig omsättning 337 264 99 456 - 87 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 628 329 307 -14 135 -5 859 99 -440
Resultat efter finansnetto -3 725 287 349 -14 035 -5 891 99 -440
Årets resultat -725 215 1 931 -2 035 3 584 1 353 -440
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 860 1 514 1 349 1 759 6 517 142 0
Omsättningstillgångar 8 736 7 243 18 833 20 233 13 132 3 562 747
Tillgångar 9 596 8 757 20 182 21 992 19 649 3 704 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 348 12 733 10 802 7 837 1 453 100
Obeskattade reserver 0 0 0 2 432 2 432 417 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 014 8 408 7 449 8 758 9 380 1 834 647
Skulder och eget kapital 9 596 8 757 20 182 21 992 19 649 3 704 747
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 919 14 955 15 326 23 041 12 605 253 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 8 754 5 416 5 418 9 580 4 936 77 0
Utdelning till aktieägare 0 130 12 600 0 0 0 0
Omsättning 104 541 71 682 70 746 75 615 45 436 1 650 126
Nyckeltal
Antal anställda 46 45 47 54 28 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 265 1 587 1 503 1 392 1 623 1 563 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 713 458 443 608 636 335 -
Rörelseresultat, EBITDA -2 679 848 716 -13 754 -5 692 104 -440
Nettoomsättningförändring 45,91% 1,09% -6,00% 65,42% 2 806,97% 1 140,48% -%
Du Pont-modellen -37,77% 3,83% 1,77% -63,81% -29,80% 2,67% -58,90%
Vinstmarginal -3,48% 0,47% 0,51% -18,67% -12,89% 6,33% -349,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,65% -1,63% 16,11% 15,27% 8,26% 110,56% 79,37%
Soliditet 25,99% 3,97% 63,09% 57,27% 49,01% 47,53% 13,39%
Kassalikviditet 124,55% 86,14% 252,83% 231,02% 140,00% 194,22% 115,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...