Visa allt om Markbolaget Väsjön 1 AB
Visa allt om Markbolaget Väsjön 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 59 11 29 237 309
Övrig omsättning - - - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 0 0 -3 -1 18 5
Resultat efter finansnetto -11 1 0 -2 2 18 6
Årets resultat -11 1 0 -2 1 13 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 12 18 24
Omsättningstillgångar 39 58 63 60 143 232 253
Tillgångar 39 58 63 66 155 249 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 51 50 49 101 117 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 8 13 16 53 132 172
Skulder och eget kapital 39 58 63 66 155 249 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 65 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 20 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 18 0
Omsättning 0 0 59 11 39 237 309
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 237 309
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 101 82
Rörelseresultat, EBITDA -11 0 6 3 5 24 11
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 436,36% -62,07% -87,76% -23,30% -%
Du Pont-modellen -% -% 0,00% -3,03% 0,65% 7,23% 2,17%
Vinstmarginal -% -% 0,00% -18,18% 3,45% 7,59% 1,94%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,06%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 84,75% 400,00% 310,34% 42,19% 26,21%
Soliditet 100,00% 87,93% 79,37% 74,24% 65,16% 46,99% 37,68%
Kassalikviditet -% 725,00% 484,62% 375,00% 269,81% 175,76% 147,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...