Visa allt om Nelyx AB
Visa allt om Nelyx AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 075 2 315 2 854 3 265 3 515 2 390 1 473
Övrig omsättning - 70 2 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 617 -453 -582 -23 855 753 421
Resultat efter finansnetto 606 -1 010 -589 -42 845 752 415
Årets resultat 551 -1 010 -79 -38 460 409 222
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 239 433 161 187 246
Omsättningstillgångar 833 346 1 272 1 499 1 915 1 246 563
Tillgångar 833 350 1 512 1 932 2 076 1 433 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 67 527 606 944 611 322
Obeskattade reserver 0 0 0 510 515 296 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 92 0 91 130
Kortfristiga skulder 216 283 976 724 617 434 252
Skulder och eget kapital 833 350 1 512 1 932 2 076 1 433 808
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 429 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 163 1 383 1 297 1 450 1 403 310 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 330 298 283 277 319 169 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 127 120
Omsättning 3 075 2 385 2 856 3 265 3 516 2 390 1 473
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 615 463 571 544 586 598 491
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 336 316 288 287 234 256
Rörelseresultat, EBITDA 617 -443 -458 109 921 812 470
Nettoomsättningförändring 32,83% -18,89% -12,59% -7,11% 47,07% 62,25% -%
Du Pont-modellen 74,07% -129,43% -38,49% -1,19% 41,18% 52,97% 52,10%
Vinstmarginal 20,07% -19,57% -20,39% -0,70% 24,32% 31,76% 28,58%
Bruttovinstmarginal 97,30% 95,21% 94,85% 95,04% 88,08% 85,40% 98,91%
Rörelsekapital/omsättning 20,07% 2,72% 10,37% 23,74% 36,93% 33,97% 21,11%
Soliditet 74,19% 19,14% 34,85% 50,82% 63,76% 57,86% 49,21%
Kassalikviditet 385,65% 122,26% 130,33% 207,04% 310,37% 287,10% 223,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...