Visa allt om Nordisk Film Sverige AB
Visa allt om Nordisk Film Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 981 12 777 15 546 15 568 15 675 6 355
Övrig omsättning - 404 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 222 -286 -2 404 -5 550 -7 539 -519 579 -403
Resultat efter finansnetto -6 020 -366 -3 239 -6 679 -19 290 -2 762 -1 594 -336
Årets resultat -3 845 -4 -2 305 -6 681 -16 150 -2 767 -1 223 -246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 671 66 828 63 479 64 492 63 233 70 094 69 732 59 831
Omsättningstillgångar 40 495 469 34 829 15 400 40 439 25 720 13 305 3 962
Tillgångar 109 167 67 297 98 308 79 892 103 672 95 814 83 037 63 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 325 45 171 45 175 44 212 50 893 3 692 5 829 485
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 842 22 126 53 133 35 680 52 779 92 122 77 208 63 309
Skulder och eget kapital 109 167 67 297 98 308 79 892 103 672 95 814 83 037 63 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 525 - 0 1 059 925 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 2 603 7 064 4 830 4 726 1 769
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 199 2 186 2 800 2 272 2 022 1 020
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 404 981 12 777 15 546 15 568 15 675 6 355
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 8 10 13 14 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 981 1 597 1 555 1 198 1 120 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 757 805 1 042 697 574 558
Rörelseresultat, EBITDA -157 254 -1 864 -5 020 -7 209 -420 678 -304
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -92,32% -17,81% -0,14% -0,68% 146,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -2,35% -6,08% -16,59% 0,02% 0,95% -0,21%
Vinstmarginal -% -% -235,27% -38,04% -110,67% 0,10% 5,01% -2,16%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 865,85% -158,72% -79,38% -426,53% -407,67% -933,86%
Soliditet 37,85% 67,12% 45,95% 55,34% 49,09% 3,85% 7,02% 0,76%
Kassalikviditet 59,69% 2,12% 65,55% 43,16% 76,62% 27,92% 17,23% 6,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...