Visa allt om Valåsens Läkartjänst AB
Visa allt om Valåsens Läkartjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -3 0 -3 -3 -14
Resultat efter finansnetto -1 0 -3 0 -3 -3 -14
Årets resultat -1 0 -3 0 -3 -3 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 76 78 78 81 82 89 90
Tillgångar 76 78 78 81 82 89 90
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 77 77 80 80 83 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 1 1 1 2 6 4
Skulder och eget kapital 76 78 78 81 82 89 90
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -3 0 -3 -3 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 98,72% 98,72% 98,77% 97,56% 93,26% 95,56%
Kassalikviditet -% 7 800,00% 7 800,00% 8 100,00% 4 100,00% 1 483,33% 2 250,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...