Visa allt om Svensk Hygienkontroll AB
Visa allt om Svensk Hygienkontroll AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 011 967 843 682 593 383 58
Övrig omsättning 9 - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -15 2 -24 17 -45 -21 -106
Resultat efter finansnetto -15 1 -23 18 -45 -22 -106
Årets resultat -15 1 -23 18 -45 -22 -106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 33 55 32 46 60
Omsättningstillgångar 427 565 560 450 377 166 47
Tillgångar 427 586 592 505 408 212 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 137 136 159 141 -28 -6
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 50 50
Kortfristiga skulder 324 448 456 346 262 190 62
Skulder och eget kapital 427 586 592 505 408 212 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 532 443 372 272 168 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 197 158 130 107 81 23 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 020 967 843 682 593 387 58
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 484 422 341 297 192 29
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 312 262 199 150 47 9
Rörelseresultat, EBITDA -9 14 -1 36 -31 -7 -96
Nettoomsättningförändring 4,55% 14,71% 23,61% 15,01% 54,83% 560,34% -%
Du Pont-modellen -3,51% 0,34% -3,89% 3,56% -11,03% -9,91% -100,00%
Vinstmarginal -1,48% 0,21% -2,73% 2,64% -7,59% -5,48% -182,76%
Bruttovinstmarginal 90,50% 85,01% 85,53% 90,47% 79,60% 84,86% 87,93%
Rörelsekapital/omsättning 10,19% 12,10% 12,34% 15,25% 19,39% -6,27% -25,86%
Soliditet 24,12% 23,38% 22,97% 31,49% 34,56% -13,21% -5,66%
Kassalikviditet 101,85% 114,06% 114,47% 120,81% 135,50% 77,37% 59,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...