Visa allt om Treetop Holding AB
Visa allt om Treetop Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 -7 -2 -3 -4 -4 0
Resultat efter finansnetto -5 594 -7 -2 -3 -4 -4 0
Årets resultat -5 594 -7 -2 -3 -4 -4 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 382 382 382 382 382 382 382 382
Omsättningstillgångar 88 293 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 470 675 382 382 382 382 382 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 675 81 88 90 92 96 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 301 294 292 289 286 100
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 182
Skulder och eget kapital 470 675 382 382 382 382 382 382
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 -7 -2 -3 -4 -4 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 21,20% 23,04% 23,56% 24,08% 25,13% 26,18%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...