Visa allt om Eventum Exhibitions AB
Visa allt om Eventum Exhibitions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 7 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -4 754 -4 -5 -19 -34 -196
Resultat efter finansnetto -20 -4 754 -3 -5 -19 -34 -198
Årets resultat -20 -4 754 -3 -5 -19 -34 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 297 3 297 4 750 4 750 4 750 4 750 2 750
Omsättningstillgångar 1 1 101 103 109 128 71
Tillgångar 3 298 3 298 4 851 4 853 4 859 4 878 2 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 256 1 276 2 740 2 743 2 748 2 768 802
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kortfristiga skulder 42 22 112 109 111 111 19
Skulder och eget kapital 3 298 3 298 4 851 4 853 4 859 4 878 2 821
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 7 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -4 754 -4 -5 -19 -34 -196
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -0,10% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -71,43% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -85,71% -% -% -%
Soliditet 38,08% 38,69% 56,48% 56,52% 56,55% 56,74% 28,43%
Kassalikviditet 2,38% 4,55% 90,18% 94,50% 98,20% 115,32% 373,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...