Visa allt om Värmepumpsgruppen T.E Stockholm AB
Visa allt om Värmepumpsgruppen T.E Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 524 5 522 7 834 7 407 3 887
Övrig omsättning - - 7 - 2
Rörelseresultat (EBIT) -222 -391 12 506 568
Resultat efter finansnetto -235 -393 10 495 568
Årets resultat -235 -253 6 359 307
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 22 44 26 7
Omsättningstillgångar 1 031 1 274 1 707 1 824 1 167
Tillgångar 1 045 1 296 1 751 1 849 1 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 419 672 666 407
Obeskattade reserver 0 0 140 140 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 926 877 939 1 043 627
Skulder och eget kapital 1 045 1 296 1 751 1 849 1 174
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 612 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 212 1 178 1 155 365 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 67 362 355 318 10
Utdelning till aktieägare 0 125 0 0 100
Omsättning 3 524 5 522 7 841 7 407 3 889
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 524 1 381 1 959 1 852 1 944
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 386 380 338 31
Rörelseresultat, EBITDA -215 -384 23 513 570
Nettoomsättningförändring -36,18% -29,51% 5,76% 90,56% -%
Du Pont-modellen -20,77% -30,09% 0,86% 27,42% 48,38%
Vinstmarginal -6,16% -7,06% 0,19% 6,84% 14,61%
Bruttovinstmarginal 25,79% 30,93% 26,98% 31,29% 22,72%
Rörelsekapital/omsättning 2,98% 7,19% 9,80% 10,54% 13,89%
Soliditet 11,39% 32,33% 44,27% 41,60% 43,25%
Kassalikviditet 111,34% 145,27% 172,95% 169,70% 186,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...