Visa allt om Förnyelsebar Energi I AB (publ)
Visa allt om Förnyelsebar Energi I AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 216 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -169 -258 -96 -285 -492 -434 -446 -84
Resultat efter finansnetto -1 138 -473 -33 819 -739 -966 -4 434 -661 -83
Årets resultat -1 138 -473 -33 819 -739 -966 -4 434 -661 -83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 089 5 967 6 170 35 668 36 149 29 802 36 404 35 406
Omsättningstillgångar 935 1 207 1 411 1 555 1 972 2 289 261 3 132
Tillgångar 6 024 7 174 7 581 37 223 38 121 32 091 36 665 38 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 963 7 100 7 581 37 138 37 875 31 978 36 412 33 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 74 0 85 246 113 253 4 609
Skulder och eget kapital 6 024 7 174 7 581 37 223 38 121 32 091 36 665 38 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 216 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -169 -258 -96 -285 -492 -434 -446 -84
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,99% 98,97% 100,00% 99,77% 99,35% 99,65% 99,31% 88,04%
Kassalikviditet 1 532,79% 1 631,08% -% 1 829,41% 801,63% 2 025,66% 103,16% 67,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...