Visa allt om Västra Berga Lantbruk AB
Visa allt om Västra Berga Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 311 183 937 1 084 2 381 1 227 1 041
Övrig omsättning 174 164 402 278 280 807 313
Rörelseresultat (EBIT) -837 -1 420 -898 -560 -83 -1 256 -783
Resultat efter finansnetto -843 -1 426 -900 -565 -188 -1 432 -959
Årets resultat -843 -1 426 -900 -565 -188 -1 432 -959
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 081 13 216 13 551 13 694 13 877 13 738 16 275
Omsättningstillgångar 348 921 675 1 593 2 236 1 771 716
Tillgångar 13 429 14 137 14 225 15 287 16 113 15 509 16 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 155 13 998 14 056 14 956 15 521 10 709 12 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 49
Kortfristiga skulder 273 139 170 331 592 4 800 4 801
Skulder och eget kapital 13 429 14 137 14 225 15 287 16 113 15 509 16 992
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 966 881
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 600 840 840 840 796 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 189 280 280 287 274 319 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 485 347 1 339 1 362 2 661 2 034 1 354
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 156 92 469 542 1 191 614 521
Personalkostnader per anställd (tkr) 398 589 592 585 559 644 586
Rörelseresultat, EBITDA -701 -1 284 -719 -386 65 -1 108 -655
Nettoomsättningförändring 69,95% -80,47% -13,56% -54,47% 94,05% 17,87% -%
Du Pont-modellen -6,23% -10,04% -6,31% -3,66% -0,40% -8,08% -4,53%
Vinstmarginal -268,81% -775,96% -95,84% -51,66% -2,69% -102,12% -73,87%
Bruttovinstmarginal 72,67% 89,07% 64,67% 89,30% 92,10% 89,73% 88,95%
Rörelsekapital/omsättning 24,12% 427,32% 53,90% 116,42% 69,05% -246,86% -392,41%
Soliditet 97,96% 99,02% 98,81% 97,83% 96,33% 69,05% 71,45%
Kassalikviditet 127,47% 662,59% 397,06% 468,28% 371,11% 36,33% 13,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...