Visa allt om Sörbygdens Servicecenter AB
Visa allt om Sörbygdens Servicecenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 266 520 1 013
Övrig omsättning 56 - -
Rörelseresultat (EBIT) -121 -30 88
Resultat efter finansnetto -258 -146 -61
Årets resultat -258 -146 -61
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 249 1 291 1 329
Omsättningstillgångar 465 585 617
Tillgångar 1 714 1 877 1 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 203 139
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 058 1 180 1 347
Kortfristiga skulder 459 493 459
Skulder och eget kapital 1 714 1 877 1 946
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 322 520 1 013
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -84 8 125
Nettoomsättningförändring -48,85% -48,67% -%
Du Pont-modellen -7,06% -1,60% 4,52%
Vinstmarginal -45,49% -5,77% 8,69%
Bruttovinstmarginal 6,77% 38,46% 42,84%
Rörelsekapital/omsättning 2,26% 17,69% 15,60%
Soliditet 11,49% 10,82% 7,14%
Kassalikviditet 15,47% 9,13% 9,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...