Visa allt om Advokat Johannes Ericson AB
Visa allt om Advokat Johannes Ericson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 009
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -87 -121 -103 -168 -1 133 533
Resultat efter finansnetto 1 028 1 142 396 693 214 -130 533
Årets resultat 789 880 217 683 223 -365 381
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 746 0 0 0 993 369
Omsättningstillgångar 800 1 350 1 431 1 056 515 256 409
Tillgångar 1 579 2 096 1 431 1 056 515 1 249 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 385 1 771 1 315 1 047 451 338 481
Obeskattade reserver 107 107 107 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 218 8 8 64 911 297
Skulder och eget kapital 1 579 2 096 1 431 1 056 515 1 249 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 670 1 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 11 22 22 20 319 659
Utdelning till aktieägare 201 1 175 0 0 0 0 350
Omsättning 0 0 0 0 0 0 3 009
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 3 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 22 22 2 20 989 2 379
Rörelseresultat, EBITDA -21 -87 -121 -103 -168 -1 133 533
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 68,51%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 17,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3,72%
Soliditet 93,00% 88,48% 97,73% 99,15% 87,57% 27,06% 61,83%
Kassalikviditet 919,54% 619,27% 17 887,50% 13 200,00% 804,69% 28,10% 137,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...