Visa allt om Advokat Johannes Ericson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 009
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -87 -121 -103 -168 -1 133 533
Resultat efter finansnetto 1 028 1 142 396 693 214 -130 533
Årets resultat 789 880 217 683 223 -365 381
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 746 0 0 0 993 369
Omsättningstillgångar 800 1 350 1 431 1 056 515 256 409
Tillgångar 1 579 2 096 1 431 1 056 515 1 249 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 385 1 771 1 315 1 047 451 338 481
Obeskattade reserver 107 107 107 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 218 8 8 64 911 297
Skulder och eget kapital 1 579 2 096 1 431 1 056 515 1 249 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 670 1 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 11 22 22 20 319 659
Utdelning till aktieägare 201 1 175 0 0 0 0 350
Omsättning 0 0 0 0 0 0 3 009
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 3 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 22 22 2 20 989 2 379
Rörelseresultat, EBITDA -21 -87 -121 -103 -168 -1 133 533
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 68,51%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 17,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3,72%
Soliditet 93,00% 88,48% 97,73% 99,15% 87,57% 27,06% 61,83%
Kassalikviditet 919,54% 619,27% 17 887,50% 13 200,00% 804,69% 28,10% 137,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...