Visa allt om Areco Grushögen 3 AB
Visa allt om Areco Grushögen 3 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 26 701 46 760 45 247 52 584 44 138 40 866 31 614 11 057
Övrig omsättning 93 - - - 1 - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 141 974 1 116 2 487 3 763 2 285 1 263 20
Resultat efter finansnetto 1 071 839 1 046 2 515 3 646 2 169 1 161 -77
Årets resultat 770 707 456 1 380 1 996 1 197 675 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 388 513 107 180 254 61 81
Omsättningstillgångar 7 030 18 469 15 675 14 240 12 899 10 611 9 807 5 273
Tillgångar 7 030 18 857 16 189 14 347 13 080 10 865 9 868 5 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 238 3 468 2 762 3 306 2 765 1 595 798 123
Obeskattade reserver 2 792 2 722 2 722 2 372 1 735 813 270 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 306 1 781 1 261 1 510 1 764 2 124 0
Kortfristiga skulder 0 11 360 8 924 7 408 7 069 6 694 6 677 5 232
Skulder och eget kapital 7 030 18 857 16 189 14 347 13 080 10 865 9 868 5 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - 518 472 443 439 441 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 071 2 489 2 040 1 487 1 134 1 425 837 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 332 713 731 573 467 569 396 168
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 26 794 46 760 45 247 52 584 44 139 40 866 31 639 11 057
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 5 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 340 6 680 6 464 10 517 11 035 10 217 7 904 5 529
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 485 479 522 543 479 427 342
Rörelseresultat, EBITDA 1 146 1 153 1 284 2 561 3 837 2 359 1 283 40
Nettoomsättningförändring -42,90% 3,34% -13,95% 19,14% 8,01% 29,27% 185,92% -%
Du Pont-modellen 16,24% 5,20% 6,89% 18,04% 28,77% 21,03% 12,80% 0,39%
Vinstmarginal 4,28% 2,10% 2,47% 4,92% 8,53% 5,59% 4,00% 0,19%
Bruttovinstmarginal 16,31% 17,54% 17,36% 15,19% 19,14% 15,84% 15,37% 14,09%
Rörelsekapital/omsättning 26,33% 15,20% 14,92% 12,99% 13,21% 9,58% 9,90% 0,37%
Soliditet 91,26% 29,65% 30,18% 35,23% 30,92% 20,19% 10,10% 2,30%
Kassalikviditet -% 101,32% 106,73% 106,88% 104,98% 93,58% 87,90% 54,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...