Visa allt om Å S N Y AB
Visa allt om Å S N Y AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 12 943 15 453 14 653 16 299 13 732 13 979 13 607 2 249
Övrig omsättning 103 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 690 1 697 -70 683 253 1 246 744 -79
Resultat efter finansnetto 695 1 708 -35 712 265 1 248 747 -79
Årets resultat 243 504 13 357 164 657 335 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 163 3 225 308 502 705 909 1 113 1 241
Omsättningstillgångar 3 394 3 580 4 950 5 710 4 018 3 582 2 831 2 320
Tillgångar 6 557 6 805 5 258 6 212 4 724 4 491 3 944 3 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 343 2 101 1 597 1 584 1 227 1 064 406 71
Obeskattade reserver 970 1 032 878 932 710 676 315 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 314 905 0 520 349 599 999 1 700
Kortfristiga skulder 1 930 2 767 2 783 3 176 2 437 2 152 2 224 1 789
Skulder och eget kapital 6 557 6 805 5 258 6 212 4 724 4 491 3 944 3 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 300 425 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 695 1 742 1 728 1 636 1 641 1 291 1 256 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 485 431 444 492 545 536 477 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 046 15 453 14 653 16 299 13 732 13 979 13 607 2 249
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 157 2 576 2 442 2 717 2 289 2 330 2 268 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 362 370 357 373 362 372 -
Rörelseresultat, EBITDA 752 1 764 123 887 457 1 450 943 -63
Nettoomsättningförändring -16,24% 5,46% -10,10% 18,69% -1,77% 2,73% 505,02% -%
Du Pont-modellen 10,58% 25,08% -0,67% 11,59% 5,72% 27,81% 18,94% -2,22%
Vinstmarginal 5,36% 11,05% -0,24% 4,42% 1,97% 8,93% 5,49% -3,51%
Bruttovinstmarginal 43,37% 45,29% 41,37% 44,15% 40,99% 45,94% 43,97% 36,42%
Rörelsekapital/omsättning 11,31% 5,26% 14,79% 15,55% 11,51% 10,23% 4,46% 23,61%
Soliditet 47,27% 42,70% 43,40% 36,56% 37,05% 34,79% 16,18% 1,99%
Kassalikviditet 125,70% 89,34% 146,25% 150,00% 124,25% 118,22% 95,37% 103,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...