Visa allt om Pallazzot AB
Visa allt om Pallazzot AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 639 3 390 4 242 2 760 4 315 3 567 2 469
Övrig omsättning 623 611 494 507 551 530 29
Rörelseresultat (EBIT) 18 169 96 -368 58 105 34
Resultat efter finansnetto -51 1 5 -408 37 84 29
Årets resultat -51 1 5 -408 26 56 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 58 38 56 39 99 103
Omsättningstillgångar 884 1 232 1 362 1 363 1 192 757 433
Tillgångar 929 1 290 1 400 1 419 1 231 857 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 120 119 115 197 171 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 0 145 299 282 137 118
Kortfristiga skulder 709 1 169 1 136 1 006 751 548 302
Skulder och eget kapital 929 1 290 1 400 1 419 1 231 857 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 430 641 747 627 829 468 657
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 290 210 - 2 0 240 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - -
Sociala kostnader 248 294 260 229 307 251 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 262 4 001 4 736 3 267 4 866 4 097 2 498
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 820 1 695 2 121 920 1 438 1 189 617
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 551 537 295 403 335 240
Rörelseresultat, EBITDA 30 176 114 -350 76 119 53
Nettoomsättningförändring 7,35% -20,08% 53,70% -36,04% 20,97% 44,47% -%
Du Pont-modellen 2,48% 13,18% 6,86% -25,72% 4,71% 12,25% 6,34%
Vinstmarginal 0,63% 5,01% 2,26% -13,22% 1,34% 2,94% 1,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,64% 67,76% 86,88%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 1,86% 5,33% 12,93% 10,22% 5,86% 5,31%
Soliditet 7,53% 9,30% 8,50% 8,10% 16,00% 19,95% 21,46%
Kassalikviditet 124,68% 105,39% 119,89% 135,49% 158,72% 138,14% 143,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...