Visa allt om MG Engineering AB
Visa allt om MG Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 102 2 196 2 098 3 156 2 857 2 803 2 541 793
Övrig omsättning - 20 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 -8 -31 303 131 272 279 195
Resultat efter finansnetto 78 -27 317 668 106 251 276 194
Årets resultat 2 -49 299 436 56 231 130 123
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 918 1 337 1 363 1 060 405 451 548 179
Omsättningstillgångar 700 932 857 668 777 656 515 417
Tillgångar 1 618 2 270 2 220 1 728 1 182 1 107 1 063 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 858 906 607 171 339 233 223
Obeskattade reserver 225 181 176 174 0 0 90 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 393 441 465 638 245 288 356 0
Kortfristiga skulder 783 790 672 309 766 480 384 363
Skulder och eget kapital 1 618 2 270 2 220 1 728 1 182 1 107 1 063 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 384 120 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 549 404 384 384 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 266 234 225 224 224 72 38 0
Utdelning till aktieägare 0 643 0 0 0 224 125 120
Omsättning 2 102 2 216 2 098 3 156 2 857 2 803 2 541 793
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 051 1 098 1 049 1 578 1 429 2 803 2 541 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 342 340 342 338 304 285 -
Rörelseresultat, EBITDA 212 156 138 458 254 390 336 207
Nettoomsättningförändring -4,28% 4,67% -33,52% 10,47% 1,93% 10,31% 220,43% -%
Du Pont-modellen 6,00% -0,35% 15,45% 39,87% 11,17% 24,57% 26,34% 32,72%
Vinstmarginal 4,61% -0,36% 16,35% 21,83% 4,62% 9,70% 11,02% 24,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 81,74% 98,28% 81,88% 90,51% 78,45% 82,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,95% 6,47% 8,82% 11,38% 0,39% 6,28% 5,16% 6,81%
Soliditet 24,26% 44,02% 46,99% 42,55% 14,47% 30,62% 28,16% 38,62%
Kassalikviditet 89,40% 117,97% 127,53% 216,18% 101,44% 136,67% 134,11% 114,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...