Visa allt om Pergamum AB
Visa allt om Pergamum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 615 2 457 15 523 3 367 1 520 194 0
Övrig omsättning 575 - - - 56 - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 058 -17 746 -7 113 -16 011 -13 686 -8 545 -10
Resultat efter finansnetto -84 799 -56 151 -153 651 -107 867 -52 089 -9 016 -10
Årets resultat -84 799 -56 151 -153 651 -107 867 -52 089 -9 016 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 923 80 809 112 288 224 819 270 870 213 302 0
Omsättningstillgångar 896 2 261 2 310 4 658 24 297 12 881 100
Tillgångar 2 819 83 070 114 598 229 477 295 167 226 182 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 917 77 157 66 557 220 208 165 510 198 379 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 714 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 402 5 412 47 326 9 269 129 657 27 803 10
Skulder och eget kapital 2 819 83 070 114 598 229 477 295 167 226 182 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 3 054 2 750 5 069 2 895 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 013 6 728 14 557 5 638 2 561 499 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 919 4 511 5 780 2 944 1 075 835 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 190 2 457 15 523 3 367 1 576 194 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 14 8 3 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 123 491 1 109 421 507 97 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 2 248 1 671 1 417 - 2 120 -
Rörelseresultat, EBITDA -5 058 -17 746 -7 113 -16 011 -13 686 -8 545 -10
Nettoomsättningförändring -74,97% -% 361,03% 121,51% 683,51% -% -%
Du Pont-modellen -2 854,95% -62,41% -131,69% -40,54% -15,36% -3,77% -%
Vinstmarginal -13 086,34% -2 110,18% -972,23% -2 763,05% -2 982,43% -4 395,88% -%
Bruttovinstmarginal -915,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -1 103,09% -%
Rörelsekapital/omsättning -82,28% -128,25% -290,00% -136,95% -6 931,58% -7 691,75% -%
Soliditet 32,53% 92,88% 58,08% 95,96% 56,07% 87,71% 90,00%
Kassalikviditet 63,91% 41,78% 4,88% 50,25% 18,74% 46,33% 1 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...