Visa allt om Driftkontoret Sverige AB
Visa allt om Driftkontoret Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 538 2 082 1 450 1 387 2 803 1 481 45 0
Övrig omsättning - - - 204 205 36 - -
Rörelseresultat (EBIT) 76 410 162 -4 -23 50 -66 -5
Resultat efter finansnetto 75 410 161 -5 -23 50 -66 -5
Årets resultat 57 329 113 -5 -23 50 -66 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 35 0 0 1 083 1 173 901 0
Omsättningstillgångar 407 810 475 282 791 455 91 97
Tillgångar 501 845 475 282 1 874 1 627 991 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 446 217 104 109 112 62 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 248 1 226 912 0
Kortfristiga skulder 248 399 258 178 517 289 17 2
Skulder och eget kapital 501 845 475 282 1 874 1 627 991 97
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 507 571 583 0 527 243 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 140 90 0 767 899 529 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 298 431 259 295 519 304 0 0
Utdelning till aktieägare 50 250 47 0 0 0 0 0
Omsättning 1 538 2 082 1 450 1 591 3 008 1 517 45 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 3 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 538 2 082 1 450 1 387 934 741 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 950 1 098 858 1 080 660 549 - -
Rörelseresultat, EBITDA 76 410 162 -4 175 98 -47 -5
Nettoomsättningförändring -26,13% 43,59% 4,54% -50,52% 89,26% 3 191,11% -% -%
Du Pont-modellen 15,17% 48,52% 34,11% -1,42% -1,17% 3,07% -6,66% -%
Vinstmarginal 4,94% 19,69% 11,17% -0,29% -0,78% 3,38% -146,67% -%
Bruttovinstmarginal 88,04% 90,06% 86,97% 84,64% 80,59% 90,95% 55,56% -%
Rörelsekapital/omsättning 10,34% 19,74% 14,97% 7,50% 9,78% 11,21% 164,44% -%
Soliditet 50,50% 52,78% 45,68% 36,88% 5,82% 6,88% 6,26% 97,94%
Kassalikviditet 164,11% 203,01% 184,11% 158,43% 142,17% 157,44% 535,29% 4 850,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...