Visa allt om Surte Tower AB
Visa allt om Surte Tower AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -1 -2 -8 -10 -5 0 0
Resultat efter finansnetto -4 -1 -2 -8 -10 -5 0 0
Årets resultat -4 -1 -2 -8 -10 -5 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 942 944 945 957 936 936 100 100
Tillgångar 942 944 945 957 936 936 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 73 74 76 84 95 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 873 871 871 881 851 841 0 0
Skulder och eget kapital 942 944 945 957 936 936 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -1 -2 -8 -10 -5 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,32% 7,73% 7,83% 7,94% 8,97% 10,15% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 0,34% 0,57% 1,03% 108,63% 0,00% 0,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...