Visa allt om Excepto AB
Visa allt om Excepto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 161 1 318 1 730 2 079 2 600 2 499 1 917 2 584
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -423 -791 201 592 910 591 1 162 686
Resultat efter finansnetto -421 -778 248 645 961 616 1 164 691
Årets resultat -420 -318 156 355 532 457 857 484
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 004 996 928 65 65 40 55 70
Omsättningstillgångar 804 1 253 2 303 3 019 2 918 2 359 1 848 1 069
Tillgångar 1 808 2 248 3 231 3 084 2 983 2 399 1 903 1 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 633 2 054 2 372 2 336 2 230 1 798 1 441 584
Obeskattade reserver 0 2 461 414 253 14 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 174 193 398 334 500 587 444 537
Skulder och eget kapital 1 808 2 248 3 231 3 084 2 983 2 399 1 903 1 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 054 345 1 059
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 720 451 731 619 789 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 256 214 300 263 295 381 164 365
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 250 100 100 100
Omsättning 1 161 1 318 1 730 2 079 2 600 2 499 1 917 2 584
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 290 330 865 1 040 1 300 1 250 959 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) 254 179 539 471 542 721 258 716
Rörelseresultat, EBITDA -387 -758 230 618 927 606 1 177 690
Nettoomsättningförändring -11,91% -23,82% -16,79% -20,04% 4,04% 30,36% -25,81% -%
Du Pont-modellen -23,29% -34,61% 7,68% 20,91% 32,22% 25,68% 61,11% 60,76%
Vinstmarginal -36,26% -59,03% 14,34% 31,02% 36,96% 24,65% 60,67% 26,78%
Bruttovinstmarginal 81,22% 96,21% 85,84% 84,37% 85,35% 91,40% 96,30% 86,49%
Rörelsekapital/omsättning 54,26% 80,42% 110,12% 129,15% 93,00% 70,91% 73,24% 20,59%
Soliditet 90,32% 91,44% 84,54% 85,64% 81,01% 75,38% 76,42% 52,41%
Kassalikviditet 432,76% 590,67% 539,45% 874,85% 569,40% 381,09% 416,22% 199,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...