Visa allt om Bolagstjänst MKO AB
Visa allt om Bolagstjänst MKO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 - 0 -
Övrig omsättning - 119 28 620 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 117 0 82 0 - 0 -
Resultat efter finansnetto -2 117 6 82 0 - 0 -
Årets resultat 0 0 4 485 0 - 0 -
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 - 0 -
Omsättningstillgångar 117 119 144 1 369 100 - 100 -
Tillgångar 117 119 144 1 369 100 - 100 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 115 114 511 100 - 100 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 - 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - 0 -
Kortfristiga skulder 2 4 29 859 0 - 0 -
Skulder och eget kapital 117 119 144 1 369 100 - 100 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 119 28 620 0 - 0 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 117 0 82 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,29% 96,64% 79,17% 37,33% 100,00% -% 100,00% -%
Kassalikviditet 5 850,00% 2 975,00% 496,55% 159,37% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...